Appel fra organisationskomiteen for et internationalt råd for venskab og solidaritet med de sovjetiske folk


Til alle venner af de sovjetiske folk!

Tiden er kommet til at danne et internationalt råd for venskab og solidaritet med de sovjetiske folk!

Kære kammerater og venner!

På den 5. internationale Northstar Compass-konference, som afholdtes fra d. 21. til 23. februar 1998 i Toronto i Canada, støttede delegationer fra Brasilien, Canada, Cuba, det tidligere Sovjetunionen, Storbritannien og Tyskland enstemmigt ideen om at vælge en organisationskomité, der blev betroet opgaven at fremme og organisere en kongres fra d. 21. til 23. september 2001 i Toronto, hvor et internationalt råd vil blive valgt til at videreføre venskabs- og solidaritetsarbejdet med de sovjetiske folk.

Det blev enstemmigt besluttet, at Northstar Compass skulle være organisationskomiteens talerør indtil den første kongres i september 2001, hvor en endelig beslutning vedrørende dette spørgsmål vil blive truffet.

Er der behov for et internationalt råd?

Den internationale konference i 1998 følte virkelig, at behovet er stort. Hvorfor?

Oprettelsen af Sovjetunionen markerede første gang, hvor arbejderklassen var i stand til at tage magten og opretholde denne i en længere periode. Det mest betydningsfulde aspekt ved Sovjetunionens fødsel var, at den var et lysende håb for alle arbejdere og undertrykte folk i hele verden og i virkeligheden en model for menneskeheden at følge.

Socialismen var ikke længere bare en teori, som kun studeredes af idealister i elfenbenstårne med det håb at gøre verden bedre; den var nu et levende og voksende politisk, socioøkonomisk system, der fulgtes af millioner i et land og en model, der verden over blev fulgt af andre millioner.

Siden det midlertidige tilbageslag for dette succesfulde socialistiske eksperiment, først og fremmest forårsaget af Nikita Hrustjov efter 1953 og afsluttet med Gorbatjovs frie markeds "perestrojka", har de arbejdende mennesker mærket kapitalismens voldsomme angreb. Imperialismen har midlertidigt nået sit mål.

Dette år markerer 80-året for bevægelsen "Fingrene væk fra Rusland-komiteerne", som opstod i 1918-20 til støtte for den heroiske russiske arbejderklasse og dens bolsjevikparti med Lenin i spidsen. Tiden er nu kommet til, at vi genvurderer fortiden, og hvor vi står i dag i denne æra med rasende, brutal og skødesløs udplyndring af vores økonomi fra monopolkapitalismen, den nuværende kapitalistklasse og herskerne i det tidligere Sovjetunionen.

Overalt i det tidligere Sovjetunionen dør folk af sult, epidemier og krige, imens den amerikanske monopolkapital jubler. Globalt ser den amerikanske imperialisme, Pentagon og CIA det som sin ret at true Cuba, Nordkorea, Jugoslavien eller et hvilken som helst andet land.

Det er velkendt, at det mest effektive våben, som kapitalismen/imperialismen bruger, er "del og hersk-politikken". Det er derfor, at Sovjetunionens midlertidige kollaps har medført en voldsom genoplivelse af pogromer og etniske folkemord.

Det tidligere Sovjetunionen var den første stat, som lavede lovgivning imod racisme, antisemitisme og national undertrykkelse og indførte lighed mellem folk af alle nationaliteter.

Lige siden 1917 har verdensimperialismen brugt trillioner af skattekroner på at underminere og vælte socialismen i Sovjetunionen, Østeuropa, Afrika, Asien og Caribien. Jeltsin støttes af IMF, Verdensbanken og andre agenturer på trods af massakren på sovjetiske patrioter i oktober 1993.

Vi ved alle, at i øjeblikket er enheden mellem de patriotiske og kommunistiske kræfter i det tidligere Sovjetunionen desværre endnu ikke fasttømret, og Jeltsin, hans støtter i Vesten og de indre fjender gør alt, der er muligt, for at underminere, splitte, svække, forme og reformere disse partier og bevægelser.

Enheden mellem arbejderklassen og dens allierede i kampen mod det nuværende regime er det eneste svar på at kunne genoprette Sovjetunionen og socialismen. Vi må være solidariske med kampen for at genoprette socialismen og støtte de sovjetiske folks ret til at bestemme deres egen skæbne uden den amerikansk ledede vestlige imperialismes åbne og skjulte indblanding gennem dens agenturer som fx NATO.

Da verdens folk behøvede hjælp i kampen mod imperialismen, var Sovjetunionen altid der for at hjælpe. Nu, hvor de kæmper for at genoprette Sovjetunionen som en socialistisk stat, er det bydende nødvendigt, at vi hjælper dem.

Konferencen i 1998 genbekræftede gyldigheden af vores vej

Konferencen genbekræftede, at bladet Northstar Compass ikke er et organ for noget parti og ej heller et sted for ideologisk debat eller dannelse. Northstar Compass blev påbegyndt med det formål at bringe information fra det tidligere Sovjetunionen, eftersom andre publikationer for seks år siden var enten uinformerede eller forelsket i vendekåben Gorbatjovs "perestrojka og glasnost".

NATO's fremryk mod øst til Ruslands grænser bør vække alle i forhold til en mulig invasion af Rusland ligesom i 1918-20, hvor 14 lande invaderede den unge sovjetstat. Dette er et varsel med meget store konsekvenser, og som de sovjetiske folks venner må bekæmpe nu!

Det er et håb, at alle de forskellige kommunistiske og patriotiske kræfter, som kæmper i det tidligere Sovjetunionen, indser den overordentlige fare, som venter dem og arbejderklassen i verden, hvis ikke den afgørende enhed snart opnås.

Splittelsesmagere, anbragt og støttet af verdensmonopolkapitalismen, der bruger nye beskidte antikommunistiske skrøner, er optaget af den nye fase i deres krig for at gravlægge socialismen og Sovjetunionens genoprettelse for altid.

Indtil de antiimperialistiske kræfter uden for såvel som inden for det tidligere Sovjetunionen og folkedemokratierne i Østeuropa finder formlen for at forene deres anstrengelser, mener vi, at dannelsen af Det Internationale Råd for Venskab og Solidaritet med de Sovjetiske Folk som en forenet front har en meget nødvendig og vigtig rolle at spille ligesom dengang, da vore forældre og bedsteforældre mobiliserede folkene i mange lande gennem dannelsen af "Fingrene væk fra Rusland-komiteerne".

Det foreslåede internationale råd må vokse på verdensplan og fokusere på de prøvelser og forhindringer, som vore sovjetiske kammerater hver dag møder. Deltagelsen af sovjetiske kammerater sammen med hengivne venner over hele verden kan og skal gøre en forskel mellem sejr og nederlag for menneskeheden.

På vegne af organisationskomiteen for et internationalt råd for venskab og solidaritet med de sovjetiske folk

Michael Lucas
Chairman

Click here to return to NSC index of other languages.