De Schaduw van Pinochet valt over Rusland

Door Felix Gorelik

Uit de November 2002 editie van Northstar Compass, vertaald uit het Engels door Wietse (Vic) Ratsma.

Is er een realistiche mogelijkheid dat Rusland onder een bloedig regime zoals dat van Pinochet in Chili kan komen? De beschieting en het bombardement van de Russische Supreme Soviet zoals door het Jeltsin regime in 1993 gebeurt nu niet meer, maar de Poetin administratie heeft een andere vorm van dictatuur geadopteerd. Tegenwoordig wordt de strijd niet gestreden met tanks en kanonnen maar door middel van zeer wrede gecalculeerde psychologische aanvallen op de mensen.

Uitvoering van de richtlijnen van de regering wordt overgelaten aan de 'onafhankelijke rechters' die de hand die hen voert niet zullen bijten. Onlangs hebben deze 'rechters' langere gevangenis straffen uitgedeeld aan een paar zeer jonge revolutionairen van Revolsoviet dan aan moordenaars, robbers en criminelen. Hun misdaad was dat zij het monument van de bloedige tsaar Nikolaas omver hadden gegooid. En twee jonge meisjes van de beweging 'Patros' zitten gevangen omdat zij probeerden Jonge Pioniers de Soviet wijze van leven te leren. Dat was hun misdaad.

Dit alles was gebaseerd op een enkel TV bericht, maar daarna, zonder ook maar enige getuigen, vloeiden de krokodillentranen op de televisie, in de kranten en op de radio, inclusief Radio Vrij Europa. Zeker, als straffen zoals deze uitgedeeld zouden worden aan activisten voor mensenrechten, dan zou er een propagandagolf komen die zelfs de president van de Verenigde Staten erbij zou betrekken, plus het V.S. Congress, allemaal om de mensenrechten in Rusland te verdedigen. Maar hier in Rusland zwijgt iedereen. De verdedigers van mensenrechten hier en in het buitenland houden zich stil, alsof hun tongen vast zitten.

Waarom gaven deze rechters een jong meisje een gevangenisstraf van 8 jaar, terwijl het andere jonge Komsomol lid 6 jaar kreeg? Hebben deze twee meisjes iemand vermoord, of aangerand, of staats eigendommen vernietigd? Nee! Deze twee meisjes organizeerden een jongerenkamp voor pioniers, waar zij hen leerden combines en tractors te rijden. Ze leerden hen hoe ze een hogere opleiding konden krijgen evenals de gevaren van roken, alcohol en drugs. Bovenal leerden zij hen om het socialisme en de Soviet Unie lief te hebben.

Deze jonge mensen waren zeer gesteld op hun kommune en volgden de leer van de wetenschapper Makarenko. Zijzelf maakten de regel dat, als iemand de regels van de kommune niet volgde, hij / zij uitgesloten werd van verdere deelname. Voor wat soort van overtreding konden de rechters deze meisjes dan schuldig bevinden? Ze werden beschuldigd van het vormen van een 'illegale organizatie' en het opleiden van jongeren in revolutionaire activiteiten en opstand.

De rechters beschuldigden de twee meisjes ook voor een te sterke discipline. Zo, waarom arresteren we dan niet alle moeders en vaders die hun eigen kinderen onder sterke discipline opbrengen?

Nee, de hele grondslag van deze aanvallen op jongeren door Poetin en zijn regiem is te proberen de onrust en de eisen van de jongere generatie, zij die geen toekomst zien voor zichzelf in het Rusland van heden, in de grond te boren. Als zachte smoesjes niet werken komt de zware hand van het 'Pinochet-stijl' regiem tevoorschijn. In deze campagne wordt de Russische Orthodoxe Kerk ingeschakeld om de jongeren bang te maken en hun strijd op te geven. Als beloning eist en krijgt deze Kerk nu het land, de gebouwen, rivieren, het vee, de werktuigen en fabrieken terug die eerder geconfisceerd waren en verdeeld waren onder de mensen na de October Revolutie.

Click here to return to NSC index of other languages.